Menu Sluiten

Groen Gas

 A. van de Groep & Zonen is één van de grootste producenten van groengas in Nederland. Iedere dag arriveren vrachtwagens met organisch afval op het bedrijventerrein. Dit afval wordt vervolgens in grote installaties verwerkt tot duurzame energie.

Belang van groen gas

De overheid wil dat de totale hoeveelheid energie die in het jaar 2020 verbruikt wordt meer dan 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling.

Wat is groen gas

Groen gas is biogas dat tot aardgaskwaliteit is opgewaardeerd. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden. Met groen gas kunnen burgers gewoon blijven koken en stoken zoals ze dat gewend zijn.

Veiligheid​

De groen gas-productie van A. van de Groep moet voldoen aan de zeer strenge kwaliteitseisen van netbeheerder Stedin en gastransporteur Gasunie. Het geleverde gas staat onder continue bewaking en controle.

Het verschil tussen aardgas, biogas en groen gas.

Aardgas is een in de natuur voorkomend mengsel van koolwaterstoffen en niet-koolwaterstoffen. Aardgas bestaat voor een groot gedeelte uit methaan. De hoeveelheid methaan in aardgas is afhankelijk van de bron waaruit het gasmengsel gewonnen wordt. Het gas uit Slochteren bestaat bijvoorbeeld voor ongeveer 81 procent uit methaan en voor circa 14 procent uit stikstof.

Biogas is een duurzaam alternatief voor aardgas dat o.a. geproduceerd kan worden door vergisting van organisch afval. Biogas bestaat voor 55 tot 65 procent uit methaan en voor 35 tot 45 procent uit CO2. Voordat biogas geïnjecteerd kan worden in het aardgasnet, moet het op een dusdanige manier opgewaardeerd zijn dat het voor minimaal 88 procent uit methaan bestaat. Het heet dan geen biogas meer, maar groen gas.

Groen gas is een verzamelterm voor opgewaardeerd biogas. Het gas is opgewerkt tot aardgaskwaliteit en kan worden ingevoerd op het gasnet. Groen gas bestaat voor minstens 88 procent uit methaan.

071 (2)