Menu Sluiten

Groen Gas

 A. van de Groep & Zonen is één van de grootste producenten van groengas in Nederland. Iedere dag arriveren vrachtwagens met organisch afval op het bedrijventerrein. Dit afval wordt vervolgens in grote installaties verwerkt tot duurzame energie.

Belang van groen gas

De overheid wil dat de totale hoeveelheid energie die in het jaar 2020 verbruikt wordt meer dan 14 procent afkomstig is uit duurzame bronnen. Toename van de productie en levering van groen gas draagt aanzienlijk bij aan deze doelstelling.

Wat is groen gas?

Groen gas is biogas dat tot aardgaskwaliteit is opgewaardeerd. Omdat groen gas dezelfde eigenschappen heeft als aardgas, hoeven apparaten niet aangepast te worden. Met groen gas kunnen burgers gewoon blijven koken en stoken zoals ze dat gewend zijn.

Veiligheid​

De groen gas-productie van A. van de Groep moet voldoen aan de zeer strenge kwaliteitseisen van netbeheerder Stedin en gastransporteur Gasunie. Het geleverde gas staat onder continue bewaking en controle.

De groen gas-productie van A. van de Groep moet voldoen aan de zeer strenge kwaliteitseisen van netbeheerder Stedin en gastransporteur Gasunie. Het geleverde gas staat onder continue bewaking en controle.

De eisen

  • A. van de Groep zet biogas om in groen gas van een gelijke kwaliteit met een maximale tolerantie van minder dan 0,3 procent. Dat is zoals gezegd enorm nauwkeurig.
  • De vlam van het groene gas moet zowel qua bovenwaarde als onderwaarde gelijk zijn aan aardgas. De bovenwaarde is de warmte die vrijkomt bij verbranding in het apparaat van de eindverbruiker. De onderwaarde is de warmte die vrijkomt bij verbranding, zonder de condensatiewarmte van de verbrandingsgassen mee te rekenen. Wanneer het apparaat van de eindverbruiker geen gebruik maakt van de condensatie van de waterdamp, praten we dus over onderwaarde. Groen gas moet aan beide eisen voldoen. Met andere woorden: A van de Groep moet exact de juiste hoeveelheid waterdamp in het gas verwerken. Dit wordt vastgelegd en gemeten met een dauwpuntmeting
  • Het gas moet daarna nog voldoen aan een bepaalde vlamkarakteristiek: de energie moet op een uniforme manier vrijkomen en de vlam moet fysiek de zelfde verbrandingswijze bevatten (de zogeheten Wobbe-index)
  • • Het groene gas van A. van de Groep mag geen gassen bevatten die niet in de samenstelling van aardgas voorkomen. Een uitzondering zijn de inerte gassen (de niet brandbare gassen) die een kleine afwijking mogen bevatten.

De controles

  • De samenstelling van het groen gas wordt gecontroleerd in de Bio2Net, een verbinding tussen de productie-installatie voor groen gas en het openbare aardgasnetwerk. De Bio2Net waarborgt dat uitsluitend gas met de juiste kwaliteit wordt ingevoerd en voldoet volledig aan NEN-EN 12186 en de Nederlandse invoedingsvoorwaarden. Ook is de Bio2Net uitgerust met alle noodzakelijke beveiligingen. De Bio2Net bevat onder andere twee gaschromatografen en vele andere meters (vaak dubbel) die alle waarden controleren. Zodra een van de waarden niet aan de eisen voldoet, gaat de gasklep naar het gasnet dicht en is levering van groen gas aan het gasnet niet meer mogelijk.
  • Om de meetapparatuur geijkt te houden zijn in de Bio2Net ijkgasflessen gemonteerd waar periodiek alle meetapparatuur volautomatisch wordt afgeijkt.
  • Netbeheerder Stedin zorgt voor de eindbewaking op het gasnet van Bunschoten/Spakenburg. Stedin neemt daartoe periodiek gasmonsters af en laat deze in het laboratorium controleren om na te gaan of het gas aan alle gestelde eisen voldoet; de meetapparatuur in de Bio2Net geen afwijkingen vertoont. Het afnemen van de monsters gebeurt at random: elk willekeurig moment worden er gasmonsters genomen voor analyse.
  • Naast Stedin neemt ook de Gasunie monsters van het gas.