Menu Sluiten

Geur van A. van de Groep en Zn. wordt minder.

De rechter acht het niet bewezen dat A. van de Groep & zn. haar vergunningvoorschrift op gebied van geur heeft overschreden. Daarom blijft de Last onder Dwangsom die de RUD heeft opgelegd opgeschort.

Ondanks dit willen wij voor het deel van de geuroverlast waarvoor wij verantwoordelijk zijn beperken met 4 maatregelen:

De eerste is de verplaatsing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Deze installatie is een geuremissiepunt in onze verguning. Door de afvalwaterzuiveringsinstallatie te verplaatsen richting de Groeneweg wordt een emissiepunt verder verwijderd van de bebouwde omgeving en veroorzaakt geen overlast in de woonwijken. Op 1 april is dit gereed.

De tweede maatregel is het verhogen van het verwijderingsrendement van de geurbehandelingsinstallatie. Hieraan is de schoorsteen gekoppeld. Er zijn voorschriften opgenomen in de vergunning hoe veel deze geuruitstoot mag zijn en hoe vaak dit gecontroleerd moet worden. Wij controleren de schoorsteen vaker dan voorgeschreven is en zien een dalende trend in de geuruitstoot. Op het moment stoten wij één-zesde van de vergunde hoeveelheid geur uit dit punt.

Derde maatregel is het verlagen van de geurconcentratie in de proceshal. Deuren geven toegang tot de proceshal en als die geopend worden ontsnapt er geur. Dit is in de vergunningaanvraag bepaald en wordt ook gezien als emissiepunt. Deze geurconcentratie gaan wij verlagen doormiddel van ionisatie waarover eerder bericht is. Deze ionisatieunit is nu actief en er worden metingen op verricht.

Ten slotte hebben wij een vergunningaanvraag gedaan om een gebouw te plaatsen over onze afvoer van uitgegist materiaal (digestaat). Als deze vergunning afgegeven wordt dan zullen wij dit gebouw bouwen.

Naast deze geur reducerende maatregelen hebben wij hebben een nieuwe medewerker in dienst genomen die onder andere de taak heeft om geurklachten te verzamelen en te analyseren om zo de bedrijfsprocessen hierop te verbeteren. Voor de verwerking van geurklachten zijn wij namelijk afhankelijk van de RUD. Een klacht indienen via de milieuklachtenlijn is lastig en duurt lang. Deze klachten worden per maand verzameld en zonder locatiegegevens naar ons verstuurd. Omdat de gegevens te beperkt zijn en te laat ons bereiken kunnen wij de klachten niet koppelen aan onze bedrijfsvoering. In samenwerking met de firma Olfasense wordt er nu, door ons, aan een multimediatool gewerkt waarbij klachten eenvoudig en persoonlijk ingevoerd kunnen worden. Wij zijn dan direct door u op de hoogte gesteld dat u overlast ervaart en kunnen misschien wel direct handelen om dit weg te nemen. Maar belangrijker is dat met deze actuele data, de windrichting en de machinedata van onze fabriek een inzicht kan geven bij welke actie er klachten optreden. Op deze manier kan structurele hinder weggenomen worden. Eind April is dit klachtensysteem beschikbaar.

Verder staan wij niet stil met onze verplaatsingsplannen. Daarover zullen wij u binnenkort verder over berichten.